Maatregelen Corona-Virus

Maasbracht, 28 april 2021

Beste gemeenteleden,

Na het uitbreken van het virus in maart 2020 heeft de kerkenraad besloten om de kerk in Maasbracht vanaf zondag 15 maart 2020 te sluiten. Er is toen een intensieve samenwerking ontstaan tussen de vier Protestantse Gemeenten in Noord- en Midden Limburg, te weten: Maasbracht, Roermond, Venlo en Weert. Deze samenwerking verliep in uitstekende harmonie. In deze periode werden de kerkdiensten gestreamd middels een door de PG Maasbracht aangekochte camera.

Na de persconferentie van 21 april 2021 heeft de kerkenraad besloten de kerk weer te openen vanaf zondag 2 mei 2021. Uiteraard worden daarbij alle coronamaatregelen in acht genomen. Onderdeel van die maatregelen is de triage:

 • Bent u of een huisgenoot in afwachting van de uitslag van een Corona test?
 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij Corona?
  • Hoesten
  • Verhoging of koorts
  • Kortademigheid of benauwdheid
  • Reuk- en/of smaakverlies
 • Heeft u een huisgenoot met vorenstaande klachten?
 • Heeft u nu of bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met Corona
 • Bent u in (thuis)quarantaine, of zou u dit moeten zijn)?

Indien u op één van vorenstaande vragen “ja” heeft moeten antwoorden dan bent u niet welkom.

Verder geldt:

 • Aanmelden vooraf (bij voorkeur per e-mail scriba@pknmaasbracht.nl anders (0475) 46 65 05 (bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken op de voicemail, zonder tegenbericht van de scriba bent u dan welkom).
 • Het mondkapje tijdens verplaatsing in de kerk hoeft niet, mits u duidelijk 1,5 meter afstand houdt, anders is het mondkapje verplicht.
 • Er mag op praatniveau gezongen worden.
 • Aanwijzingen van de koster opvolgen.
 • Geen vrije zitplaatskeuze (zitplaats wordt aangewezen door de koster).

We streamen de diensten ook via www.kerkdienstgemist.nl => Limburg => Maasbracht

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen aan de scriba (zie de contactgegevens hiervoor).

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maasbracht,

Jan van Dijk, voorzitter.