Maatregelen Corona-Virus

Maasbracht, 10 september 2020

Beste gemeenteleden,

Na het uitbreken van het virus heeft de kerkenraad besloten om de kerk in Maasbracht op zondag 15 maart te sluiten. Er is toen een intensieve samenwerking ontstaan tussen de vier Protestantse Gemeenten in Noord- en Midden Limburg, te weten: Maasbracht, Roermond, Venlo en Weert. Deze samenwerking verliep in uitstekende harmonie, maar sinds 13 september jl. mochten de kerken weer open, zij het onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is, dat er een gebruiksplan moet zijn voor zowel de kerk als ook voor “De Herberg”. 

In dat gebruiksplan (zie onze website www.pknmaasbracht.nl) staat aangegeven hoe wij de verplichte 1½ meter afstand vorm geven. Dat betekent dat we maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten, zodat u zich vóór vrijdagavond 20:00 uur moet melden als u op zondag naar de kerk wilt komen. Dat melden doet u bij de scriba op het e-mailadres: scriba@pknmaasbracht.nl, of telefonisch op (0475) 46 65 05. Indien u geen gehoor krijgt kunt u uw boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

Verder mag er tijdens de dienst niet gezongen worden. De samenzang wordt vorm gegeven door een aantal voorzangers, of middels videobeelden van zangkoren. Verder worden de diensten gestreamd via www.kerkdienstgemist.nl provincie Limburg – Maasbracht. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen aan de scriba (zie contactgegevens hiervoor).

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maasbracht,

Jan van Dijk, voorzitter.