Maatregelen Corona-Virus

Maasbracht, 28 januari 2022

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van de overheid inzake het COVID-virus, heeft de kerkenraad besloten de kerk weer te openen voor kerkgangers. Tevens kan er na afloop van de dienst weer koffie/thee gedronken worden.

We nemen daarbij uiteraard wel de inmiddels wel bekende Coronamaatregelen in acht. Die Coronamaatregelen zijn:

Bent u of een huisgenoot in afwachting van de uitslag van een Corona test?

Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij Corona?

o Hoesten
o Verhoging of koorts
o Kortademigheid of benauwdheid
o Reuk- en/of smaakverlies

Heeft u een huisgenoot met vorenstaande klachten?
Heeft u nu of bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met Corona
Bent u in (thuis)quarantaine, of zou u dit moeten zijn)?

Indien u op één van vorenstaande vragen “ja” heeft moeten antwoorden dan bent u niet welkom.

Verder geldt:
Handen desinfecteren bij binnenkomst
Mondkapje op tijdens verplaatsingen in de kerk en “De Herberg”
Zingen op praatniveau (ingetogen)
Aanwijzingen van de koster opvolgen

In de kerk als ook in “De Herberg” houden we 1½ meter afstand tot elkaar

Vooralsnog is het niet nodig dat u zich aanmeldt, tenzij er in de nieuwsbrief speciaal om wordt gevraagd in verband met te verwachten gasten. We bekijken in de praktijk of dat op problemen stuit met betrekking tot de 1½ meter maatregel.

DUS IEDEREEN IS WEER WELKOM IN DE KERK!