Jeugd

VISIE JEUGD EN JONGEREN
Wij geloven in een God die een relatie aan wil gaan met kinderen en jongeren. In de kerk maar ook daarbuiten. Daarom zetten we ons in voor het jeugdwerk, als een vindplaats van Gods liefde. Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om te ontdekken wat geloven in God voor hen betekent. Met goede begeleiding en door zelf mee te doen kunnen kinderen en jongeren groeien in hun ontwikkeling.

Binnen onze Gemeente willen we graag aandacht schenken aan de kinderen die onze kerk bezoeken. Zo is er in elke dienst bij aanwezigheid van kinderen een kindernevendienst, verzorgd door één van onze enthousiaste gemeenteleden. Elke eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor de jeugd in de (kinderneven)dienst. Tijdens de dienst zingen we altijd een lied met/voor de kinderen en er wordt een kaarsje in een lantaarntje ontstoken, zodat we ons in het Licht van Christus altijd verbonden weten met de jongsten binnen onze Gemeente.

Kindernevendienst Maasbracht

Om de week is er kindernevendienst. Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom. Het programma is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de jongere kinderen van 0 tot 4 jaar wordt gespeeld en voor zover mogelijk worden zij bij het programma betrokken. We werken met Kind op zondag.  Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug. Met Kerstmis en Pasen lopen er projecten en werken we mee aan de gezinsdienst.

Op de startzondag beginnen we ons kerkelijk jaar met een gezamenlijke activiteit in een mooie dienst. We vinden het leuk als er veel kinderen van de partij zijn. Iedereen is van harte welkom!

Als kinderen 12 jaar worden, zullen zij in het zonnetje worden gezet en ontvangen zij een kinderbijbel.

Jeugdouderling Alinda Verdonk – Gootjes
Pascal van Sandijk – van Dijk
Lenneke Boonstra-Moggré

Telefoonnummer: 06-47117282
E-mailadres: stuif-in@pknmaasbracht.nl