Kindernevendienst

Kindernevendienst Maasbracht

Om de week is er kindernevendienst. Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom. Het programma is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de jongere kinderen van 0 tot 4 jaar wordt gespeeld en voor zover mogelijk worden zij bij het programma betrokken. We werken met Kind op zondag.  Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug. Met Kerstmis en Pasen lopen er projecten en werken we mee aan de gezinsdienst.

Op de startzondag beginnen we ons kerkelijk jaar met een gezamenlijke activiteit in een mooie dienst. We vinden het leuk als er veel kinderen van de partij zijn. Iedereen is van harte welkom!

Als kinderen 12 jaar worden, zullen zij in het zonnetje worden gezet en ontvangen zij een kinderbijbel.

Informatie bij:

Jeugdouderling Alinda Verdonk – Gootjes
Pascal van Sandijk – van Dijk
Lenneke Boonstra-Moggré
Telefoonnummer: 06-47117282
E-mailadres: stuif-in@pknmaasbracht.nl