Maatregelen Corona-Virus

Beste gemeenteleden,

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus dat vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid behoorlijke risico’s inhoudt. Mensen van onze generaties hebben een dergelijke pandemie niet meegemaakt. We weten daarom niet precies hoe we verspreiding het beste kunnen tegengaan en hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zijn om verspreiding van de besmetting te beperken. De regering heeft daartoe allerlei vervolgmaatregelen voorgesteld, die vooralsnog tot 1 september as. van kracht zijn. 

De Protestantse Gemeente Maasbracht neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving door te doen wat in haar vermogen ligt om in ieder geval niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Weliswaar mogen er religieuze bijeenkomsten worden gehouden met maximaal 30 personen (vanaf 1 juli maximaal 100 personen), maar toch heeft de Kerkenraad unaniem besloten de reguliere diensten tot tenminste 30 augustus as. op te schortenDaarbij wordt aangesloten bij het advies van onze classis die ook kerkdiensten ontraadt. 

Het besluit de reguliere diensten op te schorten hoeft nog geen stilstand van het kerkelijk leven te betekenen. Momenteel wordt er iedere zondag online een dienst uitgezonden. U kunt de dienst bekijken via www.kerkdienstgemist.nl => kies voor Limburg en daarna voor Weert. Het rooster van uitzendingen t/m 30 augustus as. is als volgt:

05-07-2020       ds. ds. Jolien Leeffers               Weert

12-07-2020       ds. Judith van den Berg                         Roermond

19-07-2020       ds. René Silvis                          Venlo

26-07-2020       dhr. Erick van Brakel                 Maasbracht

02-08-2020       mw. Joanne Seldenrath            Weert

09-08-2020       dhr. Erick van Brakel                 Maasbracht

16-08-2020       mw. Tiny Franken                     Venlo

23-08-2020       ds. Judith van den Berg            Roermond

30-08-2020       ds. Jolien Leeffers                     Weert

Ten aanzien van andere bijeenkomsten in kleiner verband, zoals bijvoorbeeld activiteiten van de WIO, etc. ook deze activiteiten zijn tot en met 30 augustus stil gelegd. Er valt nog niets te zeggen over de periode na 1 september. De komende maanden zal duidelijk worden hoe we dan met het besmettingsrisico verder moeten gaan.

Omdat we toch het gemis voelen van samenkomen in onze kerk, willen we gelegenheid geven om even de kerk binnen te komen wandelen, voor een moment van stil gebed, het branden van een kaarsje, een moment van rust en bezinning in de vertrouwde ruimte van onze kerk. De kerk is daartoe opengesteld iedere donderdagmorgen tussen 10:00 – 12:00 uur. Daarbij nemen we natuurlijk alle corona-maatregelen in acht. We vragen u om alleen (of in gezinsverband) te komen en voldoende afstand te houden van elkaar, dat is in onze kerk mogelijk. Erick van Brakel zal tijdens deze momenten in de kerk aanwezig zijn en mocht u samen willen bidden, dan kunt u dit natuurlijk aangeven. U mag ook gebedsintenties afgeven voor de dienst van de komende zondag. 

Versoepelde regels na 1 juli 2020:

Hoewel het vorenstaande onveranderd van kracht blijft, heeft de kerkenraad aanvullend besloten om op de zondagen dat de onlinediensten vanuit een andere gemeente wordt uitgezonden, de kerk ook op zondag open te stellen om via het tv-scherm de dienst vanuit de andere gemeente te kunnen bekijken. Daarvoor is een gebruikersplan geschreven, waarvan u kennis kunt nemen via de website van de PG Maasbracht (www.pknmaasbracht.nl). Als u niet over een computer beschikt dan kunt u contact opnemen met de scriba onder telefoonnummer (0475) 46 65 05 overdag, of (0475) 31 76 80 tijdens de avonduren. 

Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken dan DIENT U ZICH VÓÓR VRIJDAGAVOND 20:00 UUR TE MELDEN BIJ DE SCRIBA (scriba@pknmaasbracht.nl) of via vorenstaande telefoonnummers. ZONDER AANMELDING GEEN TOEGANG!

Omzien naar elkaar in de Corona-tijd

De verspreiding van het virus levert bij veel mensen onrust op en gevoelens van kwetsbaarheid, ook in onze kerkgemeenschap. Het virus is onzichtbaar en daarmee ongrijpbaar. Het raakt aan de eigen kwetsbaarheid van mensen en kan zo heel dichtbij komen. We leven als Kerkenraad mee met de mensen die zich zorgen maken en met hen die er de gevolgen van ondervinden, qua gezondheid of in het werk.
 
De maatregelen die nu genomen worden betekenen ook een groter sociaal isolement. De kerk is daarbij niet de enige plek waar activiteiten worden afgelast. Medisch is dat nu even gewenst, maar voor sommigen kan hierdoor het aantal contactmomenten ineens wel erg drastisch minder worden. Het is een belangrijke vraag voor ons als gemeenschap hoe we in deze omstandigheden naar elkaar kunnen blijven omzien. Misschien door elkaar wat vaker te bellen, een appje te sturen of een kaartje. We dragen allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de ander, maar ook voor het sociaal welbevinden van elkaar. Houd contact met elkaar, deel je zorgen en help elkaar de rust te zoeken in alle onrust. Daar zijn we gemeenschap voor, ook als we niet meer op zondag bijeen komen. Laten we in deze periode extra aan elkaar denken, ook in gebed.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website en indien van toepassing per e-mail. Voor verdere vragen kunt u bij het moderamen terecht.

Wij wensen u sterkte en wijsheid.
In Christus verbonden,

De Kerkenraad

P.S. Als u gemeenteleden kent waarvan u weet dat ze dit bericht niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven.