Overlijden

Bij het laatste kruispunt in het leven, de dood, is steun en medeleven belangrijk. Dat kan de geloofsgemeenschap en in het bijzonder de predikant bieden. Er zijn woorden van hoop en troost. De dood heeft niet het laatste woord want we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin. We kunnen samen met u het op een waardevolle wijze invulling geven aan het afscheid van een geliefde. Denk hierbij aan een uitvaart, een dankdienst voor het leven of een dienst van woord en gebed. Ook is er rouwbegeleiding of deelname aan een rouwgroep mogelijk. Voor de inhoudelijke invulling van de dienst kunt u contact opnemen met de predikant. Voor het kerkgebouw, organist of een vervangende predikant met de scriba.