Huwelijk

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om de keuze van bruid en bruidegom voor elkaar bij God neer te leggen. Er wordt een zegen gegeven voor de nieuwe levensfase, voor goede en verdrietige dagen, voor ziekte en gezondheid. In onze kerk worden huwelijken tussen man en vrouw, tussen man en man en tussen vrouw en vrouw ingezegend.