periode vanaf ± 1997 tot heden

In 1999 werd tot zijn beroeping in 2003 naar Denekamp, Ds. Mol verbonden aan de Reformatorische Kerkgemeenschap te Maasbracht.

In 2004 werd Ds. Wijkhuizen beroepen. In zijn tijd vond in 2005 de eenwording plaats van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk Nederland en de Lutherse Kerk in Nederland. Vanaf dat moment zijn de Hervormde Gemeente Stevensweert-Maasbracht en de Gereformeerde kerk te Maasbracht formeel gefuseerd. Vanaf dat moment is de Reformatorische Kerkgemeenschap Maasbracht tot op heden toe verdergegaan onder de naam: ‘Protestantse Gemeente Maasbracht’. In 2008 is Ds. Wijkhuizen losgemaakt van de gemeente. Vanaf 2018 werd Ds. Van den Born tot en met 2018 aan onze gemeente verbonden. Vanaf januari 2014 was naast Ds. Van den Born ook dhr. Van Brakel tot aan december 2022 aangesteld als Assistent Geestelijk Verzorger. Vanaf 1 januari 2023 is de gemeente vacant en wordt samen met de Protestantse Gemeenten Roermond en Weert gezocht naar een nieuwe predikant, die gedurende twee jaar als taak krijgt om de samenwerking tussen de gemeenten gestalte te geven.