Kinderdoop

De geboorte of komst van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In onze geloofsgemeenschap bestaat de mogelijkheid je pasgeboren kind, adoptiekind of iets oudere kind te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw. Nog voordat je kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook dat je erbij hoort. Je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk. De ouders vertrouwen hun kind toe aan God en beloven dat ze hun kind zullen voorgaan in geloof, hoop en liefde.

Na een gesprek met de predikant, die graag bij u op (kraam-)bezoek komt, is er een voorbereidend gesprek voor de doopdienst met alle doopouders. Daarin worden de praktische zaken rond de dienst besproken en er wordt ingegaan op de betekenis die de doopouders aan de doop hechten.

Een aantal keer per jaar komen de (jonge) ouders bij elkaar, twee keer per jaar met lunch (en speeltuin) na de dienst en een aantal avonden per jaar, waarin we nadenken over de geloofsopvoeding van onze kinderen en vragen als: Hoe vier je christelijke feesten met je kinderen? Welke kinderbijbels zijn er? Hoe ga je om met ruzie met je kinderen? Hoe ga je om met overlijden?