Ziekte

De kerk is er niet alleen bij vreugde, maar ook bij pijn en verdriet. Het delen daarvan kan veel verlichting geven. ‘De zieken bezoeken’ is één van de ‘werken van barmhartigheid’ die de kerk door de tijden heen heeft beoefend. Zieken worden niet aan hun lot overgelaten. Ze kunnen aandacht krijgen van de predikant, de pastorale raad en contactpersonen uit de wijk en andere leden van de kerk. Er is ruimte om te luisteren naar levensverhalen. Er zijn woorden van troost en bemoediging uit de bijbel of in een lied. Binnen de Protestantse Kerk kennen we ook een (huis)liturgie voor ziekenzalving of zegen. Informeer bij de predikant of pastorale raad naar de mogelijkheden.