Taak

Het beleid is erop gericht de pastorale zorg als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien en niet alleen als de taak van de predikant. Bij het bezoekwerk van de pastorale medewerkers kan over het algemeen worden gesteld, dat dit bijvoorbeeld in het geval van een randkerkelijke niet altijd eenvoudig is. Voor wat betreft inhoudelijkheid ervan zou men kunnen zeggen, dat hierdoor misschien het contact met de kerk niet helemaal verloren gaat. De pastorale raad vergadert tweemaal per jaar. De Pastorale Raad is op dit moment zwaar onderbezet. We zijn dan ook naarstig op zoek naar mensen die een wijk op zich willen nemen waarbinnen men naar elkaar omziet. Zo’n wijk bestaat uit 15-20 Pastorale Eenheden (PE). Er wordt binnen de pastorale raad gestreefd naar meer overleg en samenwerking, vooral op toerustingsniveau, met omliggende gemeenten.