Taak

Om de week is er kindernevendienst. Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom. De kinderen komen met hun ouders samen in de kerk. Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar “De Herberg”. Het programma is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de jongere kinderen van 0 tot 4 jaar wordt gespeeld en voor zover mogelijk worden zij bij het programma betrokken. We werken met Kind op zondag.  Tijdens de collecte in de kerkdienst komen de kinderen weer terug in de kerk bij hun ouders. Met Kerstmis en Pasen lopen er projecten en werken we mee aan de gezinsdienst. Op de startzondag beginnen we ons kerkelijk jaar met een gezamenlijke activiteit in een mooie dienst. We vinden het leuk als er veel kinderen van de partij zijn.