Taak

  • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in artikel 5 en 6;
  • het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;
  • het beheren van de goederen van de diaconie;
  • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
  • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
  • het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
  • het beheren van verzekeringspolissen.