Eredienst

Elke zondagmorgen komt de gemeente in eredienst bijeen. Naast de dienst van de Schrift, streven wij ernaar zesmaal per jaar de Dienst van de Tafel te vieren. Op bepaalde zondagen worden colleges, raden en/of werkgroepen uit de gemeente bij de dienst betrokken. De predikanten die voorgaan worden verzocht zich zoveel mogelijk te houden aan het landelijk oecumenisch Bijbel leesrooster, dat (meestal) identiek is aan het rooster van “Kind op Zondag” dat de Kindernevendienst hanteert. Een probleem daarbij is, ook bij de vieringen van het Heilig Avondmaal, dat er in onze gemeente, door de huidige omstandigheden, veel gastpredikanten voorgaan. Voor de continuïteit van de vieringen en met het oog op de kinderen is een goede voorlichting en actieve benadering van de gastpredikanten geboden.

Er vinden de navolgende bijzondere diensten plaats:

  • 1e Kerstdag
  • Witte Donderdag (in het Protestants Kerkje te Stevensweert)
  • Goede Vrijdag (in het Protestants Kerkje te Stevensweert)
  • 1e Paasdag
  • 1e Pinksterdag
  • Eeuwigheidszondag