Visie & Missie

Gastvrijheid hebben we als Gemeente hoog in ons vaandel staan. Iedereen -ongeacht achtergrond, cultuur, religie, geaardheid – mag zich binnen onze Gemeente welkom weten.

Vanuit de liefde die ons door Christus is voorgeleefd proberen we gestalte te geven aan een open, eerlijke, transparante plek voor iedereen. Dat zijn onze ankerpunten!

De leden binnen onze Gemeente zijn afkomstig vanuit de verschillende geledingen en kerkelijke achtergronden die de ‘Samen-Op-Weg’ gedachte bijeen heeft gebracht binnen de PKN. Sinds de oprichting van de PKN ‘varen’ we als kerkgemeente ‘onder deze vlag.’

Eenheid in verscheidenheid is ons motto! Dat willen we in onze diensten en bijeenkomsten uitdragen.

We zijn een Gemeente met een duidelijke visie. Binnen het netwerk van het grote geheel van de Protestante Kerk Nederland zijn we misschien maar een klein ‘schip’. Toch durven we vanuit ons gelovig vertrouwen met een grote realiteitszin en bewustzijn de wateren van de toekomst te bevaren.