De Kerk

Ontstaan

De Protestantse Gemeente Maasbracht is ontstaan vanuit de binnenvaart. Vanwege de Katholieke traditie in Limburg was in Maasbracht geen Protestantse Kerk.

Binnenvaartschippers uit alle windstreken van ons land lagen vaak in ’t weekend met hun schip in de haven van Maasbracht en brachten hun protestantse geloof met zich mee. Om het geloof met elkaar te delen kwamen zij bijeen in de zondagse eredienst.

Allereerst vieringen op het schip van de schippersschool en daarna in de plaatselijke bioscoop en tenslotte in twee kerken. Eén aan de Julianalaan (de Hervormden) en één aan de Sintelstraat (de Gereformeerden). Hoewel onze Gemeente momenteel zeker niet alleen uit binnenvaartschippers bestaat, ligt daar wel onze oorsprong.

Eenheid in verscheidenheid

Gastvrijheid hebben we als Gemeente hoog in ons vaandel staan. Iedereen -ongeacht achtergrond, cultuur, religie, geaardheid – mag zich binnen onze Gemeente welkom weten.

Vanuit de liefde die ons door Christus is voorgeleefd proberen we gestalte te geven aan een open, eerlijke, transparante plek voor iedereen. Dat zijn onze ankerpunten!

De leden binnen onze Gemeente zijn afkomstig vanuit de verschillende geledingen en kerkelijke achtergronden die de ‘Samen-Op-Weg’ gedachte bijeen heeft gebracht binnen de PKN. Sinds de oprichting van de PKN ‘varen’ we als kerkgemeente ‘onder deze vlag.’

Eenheid in verscheidenheid is ons motto!

Dat willen we in onze diensten en bijeenkomsten uitdragen.

Gastvrij

Na de dienst is iedereen van harte welkom in ons ontmoetingsgebouw ‘De Herberg’. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie kan men met elkaar in gesprek gaan. Zo geven we gestalte aan onze saamhorigheid. Immers, samen staan we sterk!

We zijn een Gemeente met een duidelijke visie. Binnen het netwerk van grote geheel van de Protestante Kerk Nederland zijn we misschien maar een klein ‘schip’. Toch durven we vanuit ons gelovig vertrouwen met een grote realiteitszin en bewustzijn de wateren van de toekomst te bevaren.

herinneringstafel