periode vanaf ± 1950 tot ± 1984

In 1951 werd door de Hervomde Gemeente Hijkersmilde een beroep uitgebracht op Ds. Bronsgeest. Doordat hij inging op deze beroeping werd in 1952 Kandidaat Uidam uit Amsterdam beroepen. De eerste dominee die beroepen werd door de Kerkenraad van Maasbracht zelf. Natuurlijk gebeurde dit wel in overleg met de Raad Varende Gemeente, waarmee hiervoor een overeenkomst werd gesloten.

Tot 1960 is Ds. Uidam werkzaam geweest in Maasbracht en onder de ‘varende bevolking’. Hij werd echter beroepen door een Gemeente in Sydney, Australië. Daar is Ds. Uidam tot zijn emeritaat toe werkzaam geweest. Hij is aldaar op 10 augustus 2005 op 81-jarige leeftijd overleden. In de jaren na Ds. Uidam zijn nog een aantal predikanten werkzaam geweest.

Van 1961-1967: Ds. Dekker, tot zijn beroeping naar de Gemeente Rilland-Bath.

Van 1968 -1973: Ds. Doornink, tot zijn beroeping als bejaarden-pastor te Rotterdam. Hierna was de predikantsplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Maasbracht twee jaar lang vacant.

Van 1975- 1981: Ds. De Leeuw, tot zijn beroeping naar Eindhoven. Na het vertrek van ds. De Leeuw gaf het Provinciaal Bureau van de Nederlands Hervormde Kerk te Eindhoven te kennen, dat de jaarlijkse subsidie van de Varende Gemeente op termijn zou worden afgebouwd. In deze tijd was de situatie in Midden-Limburg zo, dat er sprake was van drie Hervormde Gemeenten (Maasbracht, Roermond en Weert) en één Gereformeerde Kerk te Roermond met de wijken Maasbracht en Weert.