Levensmomenten & Rituelen

In het leven zijn verschillende kruispunten en levensmomenten. Iedereen kent wel momenten van grote vreugde of van groot verdriet. De vreugde van geboorte, huwelijk, jubilea, het belijden van geloof en andere belangrijke momenten. Het verdriet van overlijden, scheiden, ziekte en conflicten. Dat wil je vieren of delen met familie, vrienden en bekenden.

Als gemeenschap zijn we betrokken bij de verschillende kruispunten in het leven van onze gemeenteleden, maar ook nieuwe mensen. We willen bij die momenten in het bijzonder Gods nabijheid, troost of zegen vragen. Voor een aantal van onderstaande belangrijke momenten zijn bijzondere diensten en rituelen, zoals bij de (volwassen)doop, belijdenis, ziekenzalving, rouw en trouw. In onze (protestantse) gemeente is het gebruikelijk dat doop en belijdenis in het midden van de gemeente plaatsvinden, tijdens de zondagse viering.

Heeft u een vraag of verzoek voor één van onderstaande rituelen, neem dan contact op met scriba van onze gemeente:

Jan van Dijk, scriba van de Protestantse Gemeente Maasbracht: scriba@pknmaasbracht.nl

De traditie van de kerk kent rituelen die mensen kunnen helpen om een nieuwe situatie te integreren in hun leven. Zo zijn er de bekende rituelen van de doop bij geboorte, de huwelijksdienst bij een levensverbintenis, de ziekenzalving en de zegen aan een ziek- of sterfbed en het ritueel van de afscheidsdienst bij een overlijden.

Maar er zijn ook minder bekende rituelen, zoals een ziekenzalving, de zegen over een levensverbinding, de viering van je verbintenis met de christelijke traditie, eventueel samen met het ontvangen van de volwassendoop. Op deze pagina staan wij stil bij de meest voorkomende rituelen waarin wij samen met u op kunnen trekken. Heeft u een vraag over een minder bekend ritueel aarzel dan niet en neem contact op met de predikant.