Volwassen Doop & Belijdenis

Als je als volwassene de keus maakt of wil maken voor het christelijk geloof, dan is het ritueel dat daarbij hoort de volwassen doop en geloofsbelijdenis. Mensen die zich hierop oriënteren, of meer van het geloof willen weten, kunnen jaarlijks meedoen met de groep “Bewust geloven”. Deze groep begint elk najaar en komt, afhankelijk van het aantal deelnemers, ca 8x bij elkaar. In het voorjaar is het mogelijk de geloofskeuze te bevestigen in een belijdenis (voor wie al gedoopt is) of volwassen doop en belijdenis. Als taal of andere belemmering het niet mogelijk maakt om aan deze groep mee te doen, is het mogelijk om bij een andere doopdienst aan te sluiten en persoonlijk op de doop of belijdenis voor te bereiden met de predikant. De data van de doopdiensten zijn in overleg met de predikant en kerkenraad, circa 4x per jaar. Voor mensen die nieuw zijn of die zich willen verbinden met onze protestantse geloofsgemeenschap, is er een kennismakingsgesprek met de predikant en de welkomstcommissie.