Geschiedenis

Ons huidig kerkgebouw aan de Sintelstraat te Maasbracht deed voorheen dienst als kerkgebouw van de Gereformeerde kerk Maasbracht.
Aan de Julianalaan stond nog een kerkgebouw. Dat was de kerk van de Hervormde Gemeente Stevensweert-Maasbracht. Dit gebouw stond beter bekend onder de naam het ‘Witte Kerkje’.

Na de ‘samen-op-weg’ periode en het ontstaan van de Protestante Kerk Nederland in 2004 kwam het tot een fusie. De Gereformeerde Gemeente Maasbracht en de Hervormde Gemeente Stevensweert-Maasbracht werden één kerkgenootschap onder de vlag van de Protestante Kerk Nederland.

Eén Gemeente met twee kerkgebouwen was niet ideaal. Zeker gezien de kosten die dit met zich meebracht. Daarom werd na rijp beraad besloten het ‘Witte Kerkje’, kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, af te stoten. Vooral ook omdat de staat van dat kerkgebouw de meeste kosten met zich mee zou brengen in de toekomst.

Het ‘Witte Kerkje’ werd afgebroken om plaats te maken voor een bouwkavel voor een woonhuis en een appartementencomplex. Op deze wijze werden financiën gegenereerd voor de bouw van het ontmoetingscentrum ‘De Herberg’, direct grenzend aan ons huidig kerkgebouw.
Youtube filmpje van de bouw van het witte kerkje.
Youtube filmpje van het de bouw van ‘De Herberg’.

DE HERVORMDE GEMEENTE TE MAASBRACHT

Sinds 1702 bestond de Nederlands Hervormde Gemeente te Stevensweert. Als laatste predikant werkte daar Ds. De Peer die in het jaar 1951 afscheid nam van deze Gemeente.

Door de Algemene Synode werd aan de Raad Varende Gemeente toestemming gegeven om op voordracht en onder toezicht van deze Raad en in overleg met de Kerkenraad van Stevensweert een predikant te mogen beroepen voor het werk onder de schippers met als standplaats Maasbracht.

Deze predikant verrichtte zijn arbeid onder verantwoordelijkheid van de Schippersraad district Limburg. Ds. Van der Ende was destijds voorzitter van deze raad. In 1943, ten tijde van de tweede wereldoorlog, werd Kandidaat Mager beroepen om als eerste voorganger te gaan werken voor de Hervormde gemeente te Maasbracht. Vanwege de woningnood in die tijd ging hij wonen op een woonark (passend bij een schippers-predikant). Het predikants-traktement werd betaald door de Raad Varende Gemeente. Nadat Ds. Mager in 1947 werd beroepen naar de Hervormde Gemeente te Roermond moest worden uitgezien naar een nieuwe voorganger.

Daartoe werd in 1947 Kandidaat Bronsgeest uit Leiden beroepen als nieuwe Schippers-predikant te Maasbracht. In de periode van Ds. Bronsgeest werden al snel plannen gemaakt voor de bouw van een kerk, pastorie en onderwijzerswoning. Dat was de aanzet voor de bouw van het kerkgebouw bekend onder de naam ‘het witte kerkje’, waarin de Nederlands Hervormde Gemeente te Maasbracht gekerkt heeft tot aan de fusie.

BEROEPINGEN

In 1951 werd door de Hervomde Gemeente Hijkersmilde een beroep uitgebracht op Ds. Bronsgeest. Doordat hij inging op deze beroeping werd in 1952 Kandidaat Uidam uit Amsterdam beroepen. De eerste dominee die beroepen werd door de Kerkenraad van Maasbracht zelf. Natuurlijk gebeurde dit wel in overleg met de Raad Varende Gemeente, waarmee hiervoor een overeenkomst werd gesloten.

Tot 1960 is Ds. Uidam werkzaam geweest in Maasbracht en onder de ‘varende bevolking’. Hij werd echter beroepen door een Gemeente in Sydney, Australië. Daar is Ds. Uidam tot zijn emeritaat toe werkzaam geweest. Hij is aldaar op 10 augustus 2005 op 81 jarige leeftijd overleden.

In de jaren na Ds. Uidam zijn nog een aantal predikanten werkzaam geweest.
Van 1961-1967: Ds. Dekker, tot zijn beroeping naar de Gemeente Rilland-Bath.
Van 1968 -1973: Ds. Doornink, tot zijn beroeping als bejaarden-pastor te Rotterdam. Hierna was de predikantsplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Maasbracht twee jaar lang vacant.
Van 1975- 1981: Ds. De Leeuw, tot zijn beroeping naar Eindhoven.

Na het vertrek van ds. De Leeuw gaf het Provinciaal Bureau van de Nederlands Hervormde Kerk te Eindhoven te kennen, dat de jaarlijkse subsidie van de Varende Gemeente op termijn zou worden afgebouwd. In deze tijd was de situatie in Midden-Limburg zo, dat er sprake was van drie Hervormde Gemeenten (Maasbracht, Roermond en Weert) en één Gereformeerde Kerk te Roermond met de wijken Maasbracht en Weert. Vanaf 1981 hebben er onder leiding van ds. Wolfis van Roermond besprekingen plaatsgevonden om te komen tot een Streekgemeente Midden-Limburg. Dat heeft per 1 januari 1985 zijn beslag gekregen, waarbij gelijktijdig de twee wijkgemeenten van de Gereformeerde Kerk te Roermond werden geïnstitutioneerd tot twee zelfstandige kerken en plaatselijk gingen de twee denominaties een samenwerking aan onder de naam Reformatorische Kerkgemeenschap te Maasbracht, respectievelijk Roermond en Weert. De predikanten waren vanaf dat moment verbonden aan de Reformatorische Streekgemeente Midden-Limburg met hun respectievelijke standplaatsen.

In 1986 werd het predikantenechtpaar Ds. Van de Sar en Ds. Van Andel beroepen. Ds. Van de Sar had als standplaats Roermond en Ds. Van Andel had als standplaats Maasbracht. Zij bleven in Maasbracht totdat zij in 1991 beroepen werden naar Groede.

Na een vacante periode werd het echtpaar Bochanen- de Zwart, ook beiden predikant, beroepen. Waarbij Ds. Bochanen werkzaam was in Roermond en Ds. De Zwart in Maasbracht. Doordat Ds. Bochanen in 1997 beroepen werd te Dieren, raakte de Gemeente te Maasbracht Ds. De Zwart kwijt. Binnen de Streekgemeente waren door allerlei oorzaken tussen de drie Gemeenten spanningen ontstaan hetgeen in 1997 geleid heeft tot het per 1 januari 1998 opheffen van de Reformatorische Streekgemeente Midden-Limburg. In 1999 werd tot zijn beroeping in 2003 naar Denekamp, Ds. Mol verbonden aan de Reformatorische Kerkgemeenschap te Maasbracht.

In 2004 werd Ds. Wijkhuizen beroepen. In zijn tijd werd in 2005 de samenvoeging van de Hervormde Gemeente Stevensweert-Maasbracht met de Gereformeerde kerk te Maasbracht een feit. Vanaf dat moment is de Reformatorische Kerkgemeenschap Maasbracht tot op heden toe verder gegaan onder de naam: ‘Protestantse Gemeente Maasbracht’. Na Ds. Wijhuizen was Ds. Van den Born tot en met 2018 met onze gemeente verbonden. Vanaf januari 2014 was naast Ds. Van den Born ook dhr. Van Brakel tot aan december 2022 aangesteld als Assistent Geestelijk Verzorger. Vanaf 1 januari 2023 is de gemeente vacant en wordt samen met de Protestantse Gemeenten Roermond en Weert gezocht naar een nieuwe predikant, die gedurende twee jaar als taak krijgt om de samenwerking tussen de gemeenten gestalte te geven.